Przejdź do treści

Najważniejsze informacje

Nazwa umowy

Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania pn.: „Rozbudowa odcinka drogi do przekroju 2×3 od km 2+900 drogi ekspresowej S52 do węzła Modlnica.”
Projekt realizowany dla GDDKiA Oddział w Krakowie.

Opis umowy

Rozbudowa odcinka drogi do przekroju 2×3 od km 2+900 drogi ekspresowej S52 do węzła Modlnica

Realizacja niniejszego zadania będzie obejmować przebudowę węzła Modlniczka, rozbudowę istniejącej drogi S52 oraz rozbudowę istniejącej drogi DK94h (od węzła Modlniczka do węzła Modlnica) do 3 pasów ruchu w każdym kierunku. Inwestycja obejmuje również przebudowę dróg innych kategorii krzyżujących się z inwestycją, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami ochrony akustycznej oraz zastosowanie optymalnych rozwiązań dla skomunikowania terenów przyległych. Celem inwestycji jest stworzenie odcinka drogi zapewniającego wysoki komfort oraz wysokie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Informacje o projekcie

  • Data podpisania umowy
    11.04.2023 r.
  • Wartość umowy
    3 751 500,00 zł
  • Czas opracowania
    48 miesięcy od daty podpisania umowy

Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowychCZYTAJ WIĘCEJ