Przejdź do treści

Zamawiający

Skarb Państwa:
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia
GDDKiA Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
gov.pl/web/gddkia
Osoba do kontaktu:
Adam Miziewicz – Kierownik Projektu
12 417 25 00

Wykonawca dokumentacji

Jednostka projektowa

IVIA S.A.

Al. W. Roździeńskiego 91
40-203 Katowice
Osoba do kontaktu

Arkadiusz Palka

Al. W. Roździeńskiego 91
40-203 Katowice