Przejdź do treści

Aktualizacja do 16.08.2023r.

  1. Przeprowadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu
  2. Analiza zagospodarowania terenu sieci dróg publicznych
  3. Przeprowadzenie inwentaryzacji obiektów inżynierskich
  4. Przeprowadzenie pomiarów ruchu drogowego
  5. Rozpoczęcie opracowywania Analizy i Prognozy Ruchu
  6. Wystąpienie o wywiady branżowe
  7. Pozyskanie geodezyjnych podkładów mapowych – ortofotomap