Przejdź do treści

Aktualizacja do 18.12.2023r.

  1. Zakończono spotkania informacyjne dla gmin i mieszkańców Gminy Wielka Wieś i Gminy Zabierzów.
  2. Informacje na temat spotkań znajdują się w zakładce Spotkania Informacyjne.
  3. Wariantowe rozwiązania trasowe i korytarzowe omawiane na spotkaniach zamieszczono w zakładce Spotkania Informacyjne.
  4. Rozpoczęto prace nad raportem ze spotkań informacyjnych.
  5. NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW WYDŁUŻAMY TERMIN PRZEKAZANIA FORMULARZY OPINII DO 15 STYCZNIA 2024r.