Przejdź do treści

Materiały informacyjne do spotkania informacyjnego dla Gmin Wielka Wieś i Zabierzów


Plan sytuacyjny


Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 29.12.2023 r. na adres:
IVIA S.A., al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice
lub pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres e-mail:
obwodnicakrakowa@ivia.pl

ZAKOŃCZONO ETAP ZBIERANIA FORMULARZY OPINII PO SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH DLA GMIN I MIESZKAŃCÓW GMINY WIELKA WIEŚ I GMINY ZABIERZÓW.