Przejdź do treści

Aktualizacja do 21.12.2023r.

NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW WYDŁUŻAMY TERMIN PRZEKAZANIA FORMULARZY OPINII ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DO DNIA 16 LUTEGO 2024R.